Oblimersen zlepšuje přežití u relabující CLL

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Přidání oblimersenu ke stávající chemoterapii výraznou měrou přispívá k prodloužení přežívání u pacientů s relabující či chronickou refrakterní lymfocytární leukemií (CLL). K tomuto zjištění dospěli autoři studie se 241 takto nemocnými pacienty, kterým byl podáván fludarabin a cyclophosphamid s oblimersenem anebo bez něj. Přidání oblimersenu významně prodlužovalo dobu přežití. Zatímco s odstupem 54 měsíců od zahájení studie ve skupině s oblimersenem žilo v době prezentace 10 % nemocných, v kontrolní skupině se jednalo pouze o 2 %.

Přidání oblimersenu ke stávající chemoterapii výraznou měrou přispívá k prodloužení přežívání u pacientů s relabující či chronickou refrakterní lymfocytární leukemií (CLL). K tomuto zjištění dospěli autoři studie se 241 takto nemocnými pacienty, kterým byl podáván fludarabin a cyclophosphamid s oblimersenem anebo bez něj. Přidání oblimersenu významně prodlužovalo dobu přežití. Zatímco s odstupem 54 měsíců od zahájení studie ve skupině s oblimersenem žilo v době prezentace 10 % nemocných, v kontrolní skupině se jednalo pouze o 2 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky