Ixabepilon u nemocných se skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ixabepilon je zástupcem epothilonových cytostatik, jejichž mechanismus účinku spočívá v inhibici funkce mikrotubulů. Jeho účinnost byla nedávno testována v rámci II. fáze klinického zkoušení u nemocných s neléčitelným skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku. Medián přežití se při dávkách 6 mg/m2/den po 5 dní každé 3 týdny pohyboval v rozmezí 5,6–6,5 měsíce; v režimu 20 mg/m2 1., 8., 15. a 28. den pak 6,5–7,8 měsíce. Během léčby byla nejčastěji popisována únava, neutropenie a neuropatie.

Ixabepilon je zástupcem epothilonových cytostatik, jejichž mechanismus účinku spočívá v inhibici funkce mikrotubulů. Jeho účinnost byla nedávno testována v rámci II. fáze klinického zkoušení u nemocných s neléčitelným skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku. Medián přežití se při dávkách 6 mg/m2/den po 5 dní každé 3 týdny pohyboval v rozmezí 5,6–6,5 měsíce; v režimu 20 mg/m2 1., 8., 15. a 28. den pak 6,5–7,8 měsíce. Během léčby byla nejčastěji popisována únava, neutropenie a neuropatie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky