Dlouhodobý význam tamoxifenu v léčbě karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Předběžné výsledky hodnotící účinnost tamoxifenu v adjuvantní léčbě karcinomu prsu klinické studie ATLAS (Adjuvant Tamoxifen – Longer Against Shorter) svědčí pro význam jeho podávání i po 5 letech od začátku léčby. Takové počínání je spojeno s nejméně 12% poklesem pravděpodobnosti rekurence nádoru. Toto konstatování je tak v rozporu s doporučením NCI (National Cancer Institute), ze kterého vyplývá potřeba přerušení podávání tamoxifenu již po pěti letech.

Předběžné výsledky hodnotící účinnost tamoxifenu v adjuvantní léčbě karcinomu prsu klinické studie ATLAS (Adjuvant Tamoxifen – Longer Against Shorter) svědčí pro význam jeho podávání i po 5 letech od začátku léčby. Takové počínání je spojeno s nejméně 12% poklesem pravděpodobnosti rekurence nádoru. Toto konstatování je tak v rozporu s doporučením NCI (National Cancer Institute), ze kterého vyplývá potřeba přerušení podávání tamoxifenu již po pěti letech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky