Exenatid

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.1
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

V roce 2008 u nás vstupují do léčby diabetes mellitus zcela nové léky – inkretinová kinetika (exenatid a snad i liraglutid) a blokátory dipeptidázy-4 neboli gliptiny (2 látky registrovány, 3 v registračním řízení a 11 ve vývoji). Tyto skupiny léků ovlivňují hormony trávicího ústrojí, tzv. inkretiny – zejména peptid-1 podobný glukagonu (glucagon-like peptid-1, GLP-1) a glukózo-dependentní inzulinotropní polypeptid (GIP). Účinek inkretinů se mimo jiné projevuje zlepšením sekrece inzulinu a plošší glykemickou křivkou při perorálním podání glukózy než při podání intravenózním, kdy se účinek hormonů trávicího ústrojí neprojeví.

V roce 2008 u nás vstupují do léčby diabetes mellitus zcela nové léky – inkretinová kinetika (exenatid a snad i liraglutid) a blokátory dipeptidázy-4 neboli gliptiny (2 látky registrovány, 3 v registračním řízení a 11 ve vývoji). Tyto skupiny léků ovlivňují hormony trávicího ústrojí, tzv. inkretiny – zejména peptid-1 podobný glukagonu (glucagon-like peptid-1, GLP-1) a glukózo-dependentní inzulinotropní polypeptid (GIP). Účinek inkretinů se mimo jiné projevuje zlepšením sekrece inzulinu a plošší glykemickou křivkou při perorálním podání glukózy než při podání intravenózním, kdy se účinek hormonů trávicího ústrojí neprojeví.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky