Možnosti monitorace glykemie

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jan Brož
Autoři - působiště: II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Chronické komplikace diabetu souvisí s mírou a délkou trvání hyperglykemie a intenzivní kontrola glykemie vhodně zvolenou léčbou snižuje riziko rozvoje dlouhodobých komplikací diabetu.1,2 Kontrola nastavení terapie je samozřejmě nezbytným předpokladem úspěšné kontroly diabetes mellitus. Vedle pravidelného stanovování HbA1c, který poskytuje významné údaje charakterizující průměrnou hodnotu glykemie za období 8–10 týdnů předcházejících odběru, je nedílnou součástí léčby selfmonitoring glykemií. Ten, je-li prováděn správně, umožňuje pacientovi aktuální kontrolu glykemií, na jejichž základě lze upravovat terapii, a dosáhnout tak těsnější kontroly onemocnění. Umožnil nejenom zlepšení možností kontroly terapie, ale především podstatné rozšíření intenzifikovaných inzulinových režimů, které byly do té doby pacienty pro velké množství hypoglykemií často odmítány.

Chronické komplikace diabetu souvisí s mírou a délkou trvání hyperglykemie a intenzivní kontrola glykemie vhodně zvolenou léčbou snižuje riziko rozvoje dlouhodobých komplikací diabetu.1,2 Kontrola nastavení terapie je samozřejmě nezbytným předpokladem úspěšné kontroly diabetes mellitus. Vedle pravidelného stanovování HbA1c, který poskytuje významné údaje charakterizující průměrnou hodnotu glykemie za období 8–10 týdnů předcházejících odběru, je nedílnou součástí léčby selfmonitoring glykemií. Ten, je-li prováděn správně, umožňuje pacientovi aktuální kontrolu glykemií, na jejichž základě lze upravovat terapii, a dosáhnout tak těsnější kontroly onemocnění. Umožnil nejenom zlepšení možností kontroly terapie, ale především podstatné rozšíření intenzifikovaných inzulinových režimů, které byly do té doby pacienty pro velké množství hypoglykemií často odmítány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky