Výsledky sledování rizikových faktorů a klinických účinků rilmenidinu u nemocných s arteriální hypertenzí – projekt METABOLIC

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Autoři - působiště: Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Arteriální hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Nedostatečná kontrola krevního tlaku je problémem nejen u nás, ale prakticky ve všech vyspělých zemích světa.1 U nemocných s arteriální hypertenzí se vyskytují velmi často i další rizikové faktory ischemické choroby srdeční, což může dále přispívat k již beztak zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku.2 Hypertenze spolu s obezitou, dyslipidemií a diabetes mellitus je známou součástí metabolického syndromu.

Arteriální hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Nedostatečná kontrola krevního tlaku je problémem nejen u nás, ale prakticky ve všech vyspělých zemích světa.1 U nemocných s arteriální hypertenzí se vyskytují velmi často i další rizikové faktory ischemické choroby srdeční, což může dále přispívat k již beztak zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku.2 Hypertenze spolu s obezitou, dyslipidemií a diabetes mellitus je známou součástí metabolického syndromu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky