Problematika léčby chronické obstrukční plicní nemoci a srdečního selhání s ohledem na anticholinergika

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
Autoři - působiště: I. interní kardioangiologická klinika Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a chronické srdeční selhání (CHSS) jsou dva běžné stavy, se kterými se setkáváme v klinické praxi: udává se přibližně 5% výskyt nemocných s CHOPN a kolem 3% výskytu CHSS v běžné populaci,1,2 nehledě na používání tabáku jako známého rizikového faktoru. U absolutní většiny pacientů s CHOPN a CHSS je kouření hlavní příčinou souběžného rozvoje těchto chorob. V léčbě CHOPN se jako základní léky užívají bronchodilatancia a kortikosteroidy.3 U CHSS jsou to léky blokující systém renin-angiotenzin-aldosteron, b-blokátory, diuretika a digoxin.4 Oba léčebné postupy mají u těchto nemocných značné limitace. Především musíme pečlivě zvážit podávání b-mimetik u nemocných s CHSS, kteří mají zároveň CHOPN, protože je známo, že tato vysoce účinná symptomatická bronchodilatační léčba poněkud zhoršuje prognózu nemocných s CHSS; jednak zvyšuje nebezpečí maligních arytmií, jednak snižuje denzitu b2-receptorů v srdečním svalu.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a chronické srdeční selhání (CHSS) jsou dva běžné stavy, se kterými se setkáváme v klinické praxi: udává se přibližně 5% výskyt nemocných s CHOPN a kolem 3% výskytu CHSS v běžné populaci,1,2 nehledě na používání tabáku jako známého rizikového faktoru. U absolutní většiny pacientů s CHOPN a CHSS je kouření hlavní příčinou souběžného rozvoje těchto chorob. V léčbě CHOPN se jako základní léky užívají bronchodilatancia a kortikosteroidy.3 U CHSS jsou to léky blokující systém renin-angiotenzin-aldosteron, b-blokátory, diuretika a digoxin.4 Oba léčebné postupy mají u těchto nemocných značné limitace. Především musíme pečlivě zvážit podávání b-mimetik u nemocných s CHSS, kteří mají zároveň CHOPN, protože je známo, že tato vysoce účinná symptomatická bronchodilatační léčba poněkud zhoršuje prognózu nemocných s CHSS; jednak zvyšuje nebezpečí maligních arytmií, jednak snižuje denzitu b2-receptorů v srdečním svalu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky