Využití vakcinace v léčbě vysokého krevního tlaku

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vakcinologie

Souhrn

Vysoký krevní tlak je v současné době předmětem řady odborných i méně odborných diskusí, přičemž do popředí zájmu se dostaly látky ovlivňující renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS) či dihydropyridinové deriváty blokátorů vápníkových kanálů. Právě RAAS je již po desetiletí zmiňován v souvislosti s možným využitím cílené terapeutické imunizace. Nedávno byly publikovány výsledky multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované studie fáze IIa klinického testování, jež se zabývala účinností vakcíny namířené proti angiotenzinu II. Sledováno bylo 72 pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí, kterým bylo subkutánně podáno placebo nebo vakcína CYT006-AngQb v dávkách 100 či 300 mg v 0., 4. a 12. týdnu. Ve skupině nemocných léčených nejvyšší dávkou byl oproti stavu před léčbou zjištěn počínaje 14. týdnem výrazný pokles systolického (–9,0 mm Hg; p = 0,015) i diastolického (–4,0 mm Hg; p = 0,064) krevního tlaku. Významný prospěch bylo možné pozorovat především s přihlédnutím k ranním hodnotám krevního tlaku (obrázek 1). Z nežádoucích účinků byly nejčastěji zmiňovány příznaky podobné chřipce či reakce v místě vpichu. Oproti zkušenostem z druhé poloviny minulého století tak v této studii nebyla popsána tvorba cirkulujících imunokomplexů, jež provázela aplikaci vakcín namířených proti angiotensinu I.

Vysoký krevní tlak je v současné době předmětem řady odborných i méně odborných diskusí, přičemž do popředí zájmu se dostaly látky ovlivňující renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS) či dihydropyridinové deriváty blokátorů vápníkových kanálů. Právě RAAS je již po desetiletí zmiňován v souvislosti s možným využitím cílené terapeutické imunizace. Nedávno byly publikovány výsledky multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované studie fáze IIa klinického testování, jež se zabývala účinností vakcíny namířené proti angiotenzinu II. Sledováno bylo 72 pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí, kterým bylo subkutánně podáno placebo nebo vakcína CYT006-AngQb v dávkách 100 či 300 mg v 0., 4. a 12. týdnu. Ve skupině nemocných léčených nejvyšší dávkou byl oproti stavu před léčbou zjištěn počínaje 14. týdnem výrazný pokles systolického (–9,0 mm Hg; p = 0,015) i diastolického (–4,0 mm Hg; p = 0,064) krevního tlaku. Významný prospěch bylo možné pozorovat především s přihlédnutím k ranním hodnotám krevního tlaku (obrázek 1). Z nežádoucích účinků byly nejčastěji zmiňovány příznaky podobné chřipce či reakce v místě vpichu. Oproti zkušenostem z druhé poloviny minulého století tak v této studii nebyla popsána tvorba cirkulujících imunokomplexů, jež provázela aplikaci vakcín namířených proti angiotensinu I.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky