Glargin v kombinaci s perorálním antidiabetikem vs zvýšení dávky perorálního antidiabetika

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dlouhodobě působící inzulinový analog glargin byl z hlediska účinnosti, ale současně i bezpečnosti recentně porovnáván ve formě kombinace s perorálními antidiabetiky oproti intenzifikovanému podávání perorálních antidiabetik (PAD). 27týdenní studie se zúčastnili nemocní starší 65 let se špatně kontrolovanou glykemií (n = 56). Průměrná dávka glarginu u nemocných léčených kombinací byla 14,9 IU/den. Zatímco u takto léčených nemocných poklesla hladina HbA1c během trvání studie o 1,5 %, při intenzifikovaném podávání PAD dosáhl pokles pouhých 0,6 %. Počet pacientů, u kterých bylo dosaženo hodnoty HbA1c < 7 %, byl mezi oběma skupinami srovnatelný, avšak u nemocných léčených glarginem byl výraznější pokles hodnoty glykemie nalačno (29 vs 15 %; p = 0,029), přičemž tato léčba byla provázena i výrazně nižším celkovým počtem epizod hypoglykemie (23 vs 79; p = 0,030).

Dlouhodobě působící inzulinový analog glargin byl z hlediska účinnosti, ale současně i bezpečnosti recentně porovnáván ve formě kombinace s perorálními antidiabetiky oproti intenzifikovanému podávání perorálních antidiabetik (PAD). 27týdenní studie se zúčastnili nemocní starší 65 let se špatně kontrolovanou glykemií (n = 56). Průměrná dávka glarginu u nemocných léčených kombinací byla 14,9 IU/den. Zatímco u takto léčených nemocných poklesla hladina HbA1c během trvání studie o 1,5 %, při intenzifikovaném podávání PAD dosáhl pokles pouhých 0,6 %. Počet pacientů, u kterých bylo dosaženo hodnoty HbA1c < 7 %, byl mezi oběma skupinami srovnatelný, avšak u nemocných léčených glarginem byl výraznější pokles hodnoty glykemie nalačno (29 vs 15 %; p = 0,029), přičemž tato léčba byla provázena i výrazně nižším celkovým počtem epizod hypoglykemie (23 vs 79; p = 0,030).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky