Atorvastatin a kardiovaskulární riziko – dvouleté prodloužení studie ASCOT-LLA

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Již před několika lety byly zveřejněny první výsledky klinické studie ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid-Lowering Arm), tedy hypolipidemické větve studie ASCOT, v níž byla hodnocena účinnost atorvastatinu v dávce 10 mg/den v rámci primární prevence postižení věnčitých tepen u pacientů s hypertenzí, jejichž koncentrace cholesterolu dosahovala hodnoty nanejvýš 6,5 mmol/l. Vzhledem k velmi příznivým výsledkům v aktivně léčené skupině nemocných (vyšší míra dosažení primárních výsledných ukazatelů) byla studie předčasně ukončena již po 3,3 roku. Pouze pro připomenutí – původní studie ASCOT se zabývala porovnáním klinické účinnosti dvou přístupů antihypertenzní léčby u pacientů s negativní osobní anamnézou onemocnění koronárních tepen, a sice b-blokátorem v kombinaci s thiazidovým diuretikem dle potřeby, nebo dihydropyridinovým blokátorem vápníkových kanálů a inhibitorem ACE (ASCOT-BPLA). Po ukončení studie ASCOT-LLA bylo pacientům nabídnuto užívání atorvastatinu v rámci fáze BPLA po dobu dalších 2,2 roku.

Již před několika lety byly zveřejněny první výsledky klinické studie ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid-Lowering Arm), tedy hypolipidemické větve studie ASCOT, v níž byla hodnocena účinnost atorvastatinu v dávce 10 mg/den v rámci primární prevence postižení věnčitých tepen u pacientů s hypertenzí, jejichž koncentrace cholesterolu dosahovala hodnoty nanejvýš 6,5 mmol/l. Vzhledem k velmi příznivým výsledkům v aktivně léčené skupině nemocných (vyšší míra dosažení primárních výsledných ukazatelů) byla studie předčasně ukončena již po 3,3 roku. Pouze pro připomenutí – původní studie ASCOT se zabývala porovnáním klinické účinnosti dvou přístupů antihypertenzní léčby u pacientů s negativní osobní anamnézou onemocnění koronárních tepen, a sice b-blokátorem v kombinaci s thiazidovým diuretikem dle potřeby, nebo dihydropyridinovým blokátorem vápníkových kanálů a inhibitorem ACE (ASCOT-BPLA). Po ukončení studie ASCOT-LLA bylo pacientům nabídnuto užívání atorvastatinu v rámci fáze BPLA po dobu dalších 2,2 roku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky