Ovlivnění diabetické retinopatie účinky fenofibrátu – studie FIELD

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Diabetická retinopatie se v posledních letech stala jednou z nejvýznamnějších příčin zhoršení visu, ale také slepoty u osob v produktivním věku, a to ve vyspělých i rozvojových zemích. Ztráta visu úzce koreluje s makulárním otokem, méně často i s proliferativní diabetickou retinopatií. Počátek diabetické retinopatie pak bývá charakterizován vazodilatací a hyperperfuzí, které jsou vystřídány úbytkem kapilár provázeným ischemií a transsudací proteinů a tekutin právě do oblasti makuly. Ačkoliv zavedení laserové fotokoagulace do běžných terapeutických postupů u takovýchto stavů znamenalo nesporně nesmírný pokrok, je jistě lépe snažit se působit preventivně, nežli později řešit samotné důsledky.

Diabetická retinopatie se v posledních letech stala jednou z nejvýznamnějších příčin zhoršení visu, ale také slepoty u osob v produktivním věku, a to ve vyspělých i rozvojových zemích. Ztráta visu úzce koreluje s makulárním otokem, méně často i s proliferativní diabetickou retinopatií. Počátek diabetické retinopatie pak bývá charakterizován vazodilatací a hyperperfuzí, které jsou vystřídány úbytkem kapilár provázeným ischemií a transsudací proteinů a tekutin právě do oblasti makuly. Ačkoliv zavedení laserové fotokoagulace do běžných terapeutických postupů u takovýchto stavů znamenalo nesporně nesmírný pokrok, je jistě lépe snažit se působit preventivně, nežli později řešit samotné důsledky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky