Léčba deprese u starších nemocných – studie PROSPECT

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Byla provedena podrobná analýza údajů týkajících se sebevražednosti u pacientů trpících diabetem, jež byly shromážděny v rámci epidemiologické studie PROSPECT. V této studii byli sledováni depresivní nemocní starší 60 let (n = 584), přičemž 21,2 % z nich mělo současně diabetes mellitus. Při sledování s mediánem 52 měsíců bylo zaznamenáno celkem 110 případů dokonaných sebevražd. V pětiletém horizontu byl významně nižší počet sebevražd u diabetiků, u kterých byla intenzifikována antidepresivní léčba (adjustovaný HR: 0,49; 95% CI: 0,24–0,98). U seniorů trpících současně diabetem se tak v rámci této klinické studie podařilo intenzivní léčbou příznaků deprese riziko sebevraždy významně snížit.

Byla provedena podrobná analýza údajů týkajících se sebevražednosti u pacientů trpících diabetem, jež byly shromážděny v rámci epidemiologické studie PROSPECT. V této studii byli sledováni depresivní nemocní starší 60 let (n = 584), přičemž 21,2 % z nich mělo současně diabetes mellitus. Při sledování s mediánem 52 měsíců bylo zaznamenáno celkem 110 případů dokonaných sebevražd. V pětiletém horizontu byl významně nižší počet sebevražd u diabetiků, u kterých byla intenzifikována antidepresivní léčba (adjustovaný HR: 0,49; 95% CI: 0,24–0,98). U seniorů trpících současně diabetem se tak v rámci této klinické studie podařilo intenzivní léčbou příznaků deprese riziko sebevraždy významně snížit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky