Intenzivní perorální protidestičková léčba ke snížení výskytu ischemických příhod včetně trombózy ve stentu u nemocných s akutními koronárními syndromy léčených perkutánní koronární intervencí a zavedením stentu ve studii TRITON-TIMI 38: dílčí analýza ran

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Zavedení intrakoronárního stentu může u pacientů s akutními koronárními syndromy zvýšit úspěšnost výkonu a snížit výskyt restenóz v porovnání s balonkovou angioplastikou, může však také zvýšit četnost trombotických komplikací včetně trombózy ve stentu. Výsledky studie TRITON-TIMI 38 ukazují, že nový účinný thienopyridin prasugrel může snižovat výskyt ischemických příhod v porovnání se standardní léčbou clopidogrelem. Ve studii byla hodnocena četnost ischemických příhod, výsledné ukazatele a prevence u pacientů se stenty léčených prasugrelem v porovnání s léčbou clopidogrelem.

Zavedení intrakoronárního stentu může u pacientů s akutními koronárními syndromy zvýšit úspěšnost výkonu a snížit výskyt restenóz v porovnání s balonkovou angioplastikou, může však také zvýšit četnost trombotických komplikací včetně trombózy ve stentu. Výsledky studie TRITON-TIMI 38 ukazují, že nový účinný thienopyridin prasugrel může snižovat výskyt ischemických příhod v porovnání se standardní léčbou clopidogrelem. Ve studii byla hodnocena četnost ischemických příhod, výsledné ukazatele a prevence u pacientů se stenty léčených prasugrelem v porovnání s léčbou clopidogrelem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky