Účinky maximálních dávek atorvastatinu a rosuvastatinu na koncentrace cholesterolu v malých denzních částicích lipoproteinů s nízkou hustotou

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie
Maximální dávky atorvastatinu a rosuvastatinu jsou vysoce účinné při snižování koncentrace cholesterolu v lipoproteinech s nízkou hustotou (LDL – low-density lipoprotein) a koncentrace triglyceridů; ukázalo se však, že rosuvastatin je významně účinnější než atorvastatin při snižování koncentrace LDL-cholesterolu a zvyšování koncentrací lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL – high-density lipoprotein) a jejich podskupin. Záměrem autorů dodatečné dílčí analýzy otevřené studie bylo zhodnotit účinky každodenní perorální dávky rosuvastatinu 40 mg s atorvastatinem 80 mg po dobu 6 týdnů na koncentrace přímého LDL-cholesterolu a cholesterolu v malých denzních částicích LDL (sdLDL – small dense LDL) v porovnání s výchozími hodnotami u 271 mužů a žen s hyperlipidemií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky