Vliv trimetazidinu na funkci levé komory, mortalitu a počet hospitalizací u pacientů s ischemickou kardiomyopatií

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Remodelace srdeční svaloviny je naprosto zásadním pozvolna progredujícím procesem podílejícím se na rozvoji srdečního selhání v důsledku onemocnění věnčitých tepen. Zabránění tomuto procesu je tak klíčové pro ovlivnění další prognózy nemocných. V dosavadních klinických studiích již byl dostatečně prokázán příznivý vliv inhibitorů ACE či b-blokátorů podávaných pacientům trpícím levostrannou komorovou dysfunkcí, a tento účinek je dnes považován za tzv. „evidence based“. I přes tento jistě neoddiskutovatelný pokrok v posledních několika letech však mortalita nemocných s rozvinutou kardiomyopatií zůstává vysoká, a hledá se proto další možná terapeutická alternativa. Jednou z možných cest je modulace energetického metabolismu kardiomyocytů, což nakonec působí jejich ochranu proti ischemii a případnému poškození v důsledku reperfuze.

Remodelace srdeční svaloviny je naprosto zásadním pozvolna progredujícím procesem podílejícím se na rozvoji srdečního selhání v důsledku onemocnění věnčitých tepen. Zabránění tomuto procesu je tak klíčové pro ovlivnění další prognózy nemocných. V dosavadních klinických studiích již byl dostatečně prokázán příznivý vliv inhibitorů ACE či b-blokátorů podávaných pacientům trpícím levostrannou komorovou dysfunkcí, a tento účinek je dnes považován za tzv. „evidence based“. I přes tento jistě neoddiskutovatelný pokrok v posledních několika letech však mortalita nemocných s rozvinutou kardiomyopatií zůstává vysoká, a hledá se proto další možná terapeutická alternativa. Jednou z možných cest je modulace energetického metabolismu kardiomyocytů, což nakonec působí jejich ochranu proti ischemii a případnému poškození v důsledku reperfuze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky