Pioglitazon a ramipril přidané k inzulinu u diabetiků 2. typu

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Vztah mezi kontrolou hodnoty glykemie, vaskulární reaktivitou a zánětlivou reakcí byl předmětem zkoumání v klinické studii, do níž bylo zapojeno 30 diabetiků 2. typu. Ti byli dlouhodobě léčeni inzulinem a randomizováni do tří skupin, v nichž byli léčeni pioglitazonem (45 mg/den), ramiprilem (10 mg/den) či placebem po dobu 36 týdnů. Ve všech skupinách bylo možné pozorovat srovnatelné hladiny glykovaného hemoglobinu i hodnoty glykemie nalačno. U pacientů léčených pioglitazonem však byl zřejmý výrazný pokles koncentrace triglyceridů i volných mastných kyselin v porovnání s oběma zbývajícími skupinami (p < 0,05). V téže skupině byl rovněž zaznamenán přibližně dvojnásobný nárůst množství adiponektinu, u nemocných léčených ramiprilem byl zřejmý pokles endotelinu-1. Závěrem této studie je konstatování, že přidání pioglitazonu či ramiprilu k intenzivní inzulinové léčbě diabetiků 2. typu výrazně omezují stupeň endoteliální dysfunkce.

Vztah mezi kontrolou hodnoty glykemie, vaskulární reaktivitou a zánětlivou reakcí byl předmětem zkoumání v klinické studii, do níž bylo zapojeno 30 diabetiků 2. typu. Ti byli dlouhodobě léčeni inzulinem a randomizováni do tří skupin, v nichž byli léčeni pioglitazonem (45 mg/den), ramiprilem (10 mg/den) či placebem po dobu 36 týdnů. Ve všech skupinách bylo možné pozorovat srovnatelné hladiny glykovaného hemoglobinu i hodnoty glykemie nalačno. U pacientů léčených pioglitazonem však byl zřejmý výrazný pokles koncentrace triglyceridů i volných mastných kyselin v porovnání s oběma zbývajícími skupinami (p < 0,05). V téže skupině byl rovněž zaznamenán přibližně dvojnásobný nárůst množství adiponektinu, u nemocných léčených ramiprilem byl zřejmý pokles endotelinu-1. Závěrem této studie je konstatování, že přidání pioglitazonu či ramiprilu k intenzivní inzulinové léčbě diabetiků 2. typu výrazně omezují stupeň endoteliální dysfunkce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky