Prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu – studie ACCORD

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetici 2. typu umírají na kardiovaskulární onemocnění 2–4krát častěji než osoby bez diabetu. Vzhledem k celosvětově neustále narůstající prevalenci diabetu je pak nanejvýš zřejmé, že se tato skutečnost výrazně podílí na skladbě prostředků vynakládaných na léčbu diabetiků. Z epidemiologických údajů vyplývá, že každý nárůst glykovaného hemoglobinu o 1 % zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací přibližně o 18 %, avšak negativní provázanost s hodnotou glykemie nebyla jednoznačně prokázána. S ohledem na lipidogram je evidentní souvislost s poklesem koncentrace LDL-cholesterolu, naopak diskutován je vztah s koncentrací HDL-cholesterolu či triglyceridů. Významné je rovněž 30–60% snížení výskytu kardiovaskulárních příhod u nemocných, u kterých byla snížena hodnota krevního tlaku pod 140 mm Hg, avšak aditivního účinku bylo dosaženo snížením krevního tlaku až pod 120 mm Hg. Nezodpovězena tak z hlediska kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu zůstává otázka významu normalizace glykemie či snahy dosáhnout zcela fyziologického lipidogramu. Tyto otázky budou hlavním předmětem klinické studie ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes).

Diabetici 2. typu umírají na kardiovaskulární onemocnění 2–4krát častěji než osoby bez diabetu. Vzhledem k celosvětově neustále narůstající prevalenci diabetu je pak nanejvýš zřejmé, že se tato skutečnost výrazně podílí na skladbě prostředků vynakládaných na léčbu diabetiků. Z epidemiologických údajů vyplývá, že každý nárůst glykovaného hemoglobinu o 1 % zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací přibližně o 18 %, avšak negativní provázanost s hodnotou glykemie nebyla jednoznačně prokázána. S ohledem na lipidogram je evidentní souvislost s poklesem koncentrace LDL-cholesterolu, naopak diskutován je vztah s koncentrací HDL-cholesterolu či triglyceridů. Významné je rovněž 30–60% snížení výskytu kardiovaskulárních příhod u nemocných, u kterých byla snížena hodnota krevního tlaku pod 140 mm Hg, avšak aditivního účinku bylo dosaženo snížením krevního tlaku až pod 120 mm Hg. Nezodpovězena tak z hlediska kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu zůstává otázka významu normalizace glykemie či snahy dosáhnout zcela fyziologického lipidogramu. Tyto otázky budou hlavním předmětem klinické studie ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky