Inzulin detemir vs glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky u nemocných s diabetem 2. typu

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Předmětem nedávno publikované 52týdenní randomizované otevřené klinické studie, jež byla provedena v diabetologicko-endokrinologickém centru nemocnice v texaském Dallasu, bylo porovnání účinnosti dvou inzulinových analog, detemiru a glarginu, přidaných k perorálním antidiabetikům u nemocných s diabetem 2. typu (n = 582, HbA1c = 7,5–10 %, BMI ≤ 40 kg/m2). Podání obou analog vedlo k výraznému poklesu HbA1c – z původních 8,6 % na 7,2 % u detemiru a na 7,1 % u glarginu; analogický byl pokles hodnoty glykemie nalačno, a sice z původní koncentrace 10,8 mmol/l na 7,1 u detemiru, resp. 7,0 mmol/l u glarginu. Rozdíl mezi oběma skupinami nebyl statisticky významný. Hodnoty HbA1c ≤ 7 % bylo dosaženo u 33 % nemocných léčených detemirem a 35 % pacientů léčených glarginem. Statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami byl zaznamenán pouze v poklesu tělesné hmotnosti, a sice o 3,0 ve skupině glarginu a o 3,9 kg ve skupině detemiru (p = 0,01). Aplikace detemiru však byly provázeny častějšími reakcemi v místě vpichu (4,5 vs 1,4 %).

Předmětem nedávno publikované 52týdenní randomizované otevřené klinické studie, jež byla provedena v diabetologicko-endokrinologickém centru nemocnice v texaském Dallasu, bylo porovnání účinnosti dvou inzulinových analog, detemiru a glarginu, přidaných k perorálním antidiabetikům u nemocných s diabetem 2. typu (n = 582, HbA1c = 7,5–10 %, BMI ≤ 40 kg/m2). Podání obou analog vedlo k výraznému poklesu HbA1c – z původních 8,6 % na 7,2 % u detemiru a na 7,1 % u glarginu; analogický byl pokles hodnoty glykemie nalačno, a sice z původní koncentrace 10,8 mmol/l na 7,1 u detemiru, resp. 7,0 mmol/l u glarginu. Rozdíl mezi oběma skupinami nebyl statisticky významný. Hodnoty HbA1c ≤ 7 % bylo dosaženo u 33 % nemocných léčených detemirem a 35 % pacientů léčených glarginem. Statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami byl zaznamenán pouze v poklesu tělesné hmotnosti, a sice o 3,0 ve skupině glarginu a o 3,9 kg ve skupině detemiru (p = 0,01). Aplikace detemiru však byly provázeny častějšími reakcemi v místě vpichu (4,5 vs 1,4 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky