Pioglitazon a protizánětlivé účinky na cévní výstelku

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Inhibice renin-angiotenzinogen-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) má díky konkomitantnímu protizánětlivému působení na cévní stěnu v konečném důsledku antiaterogenní účinek. O pioglitazonu, agonistovi PPAR-g, se z minulosti soudí, že má schopnost tento účinek dále zesílit. Za tímto účelem byl podáván společně se sartany u hypertoniků s diabetem 2. typu. Testována však nebyla pouze účinnost pioglitazonu v dávce 15 mg/den (n = 20), ale rovněž účinnost inhibitoru a-glukosidázy – voglibosy v dávce 0,6 mg/den (n = 19), a to po dobu 6 měsíců. Pioglitazon, nikoliv však voglibosa, během léčby výrazně snižoval hladinu C-reaktivního proteinu (CRP) již v 1. měsíci léčby (–51 %; p < 0,001). Po 6 měsících byl účinek pozorovatelný u obou látek, avšak významnější byl opět v případě pioglitazonu. Pioglitazon současně signifikantně snižoval i množství adhezivních molekul ICAM-1 a VCAM-1 (voglibosa byla v tomto ohledu bez účinku). Pozorované výsledky nikterak nekorelovaly s mírou snížení glykovaného hemoglobinu.

Inhibice renin-angiotenzinogen-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) má díky konkomitantnímu protizánětlivému působení na cévní stěnu v konečném důsledku antiaterogenní účinek. O pioglitazonu, agonistovi PPAR-g, se z minulosti soudí, že má schopnost tento účinek dále zesílit. Za tímto účelem byl podáván společně se sartany u hypertoniků s diabetem 2. typu. Testována však nebyla pouze účinnost pioglitazonu v dávce 15 mg/den (n = 20), ale rovněž účinnost inhibitoru a-glukosidázy – voglibosy v dávce 0,6 mg/den (n = 19), a to po dobu 6 měsíců. Pioglitazon, nikoliv však voglibosa, během léčby výrazně snižoval hladinu C-reaktivního proteinu (CRP) již v 1. měsíci léčby (–51 %; p < 0,001). Po 6 měsících byl účinek pozorovatelný u obou látek, avšak významnější byl opět v případě pioglitazonu. Pioglitazon současně signifikantně snižoval i množství adhezivních molekul ICAM-1 a VCAM-1 (voglibosa byla v tomto ohledu bez účinku). Pozorované výsledky nikterak nekorelovaly s mírou snížení glykovaného hemoglobinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky