Riziko žilní tromboembolické nemoci a její profylaxe v nemocnicích poskytujících akutní péči (studie ENDORSE): mezinárodní průřezová studie

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Poznatky o rozdílech v míře rizika žilní tromboembolické nemoci (TEN) a v její profylaxi ve světě jsou omezené. Studie ENDORSE (Epidemiologic International Day for the Evaluation of Patients at Risk for Venous Thromboembolism In The Acute Hospital Care Setting) je mezinárodní průřezový průzkum uspořádaný za účelem hodnocení prevalence TEN v nemocnicích poskytujících akutní péči a k určení podílu ohrožených pacientů, kterým byla poskytována účinná profylaxe. U všech hospitalizovaných pacientů ve věku 40 roků nebo starších přijatých na interní oddělení nebo ve věku 18 roků a starších přijatých na chirurgické oddělení ve 358 nemocnicích ve 32 zemích bylo hodnoceno riziko TEN na základě údajů z nemocničních statistik. Hodnocení míry rizika TEN a určení, zda pacientům byla poskytována doporučená profylaxe, bylo provedeno na základě konsensuálních směrnic společnosti American College of Chest Physicians (ACCP) z roku 2004, založených na vědeckých poznatcích (evidence-based).

Poznatky o rozdílech v míře rizika žilní tromboembolické nemoci (TEN) a v její profylaxi ve světě jsou omezené. Studie ENDORSE (Epidemiologic International Day for the Evaluation of Patients at Risk for Venous Thromboembolism In The Acute Hospital Care Setting) je mezinárodní průřezový průzkum uspořádaný za účelem hodnocení prevalence TEN v nemocnicích poskytujících akutní péči a k určení podílu ohrožených pacientů, kterým byla poskytována účinná profylaxe. U všech hospitalizovaných pacientů ve věku 40 roků nebo starších přijatých na interní oddělení nebo ve věku 18 roků a starších přijatých na chirurgické oddělení ve 358 nemocnicích ve 32 zemích bylo hodnoceno riziko TEN na základě údajů z nemocničních statistik. Hodnocení míry rizika TEN a určení, zda pacientům byla poskytována doporučená profylaxe, bylo provedeno na základě konsensuálních směrnic společnosti American College of Chest Physicians (ACCP) z roku 2004, založených na vědeckých poznatcích (evidence-based).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky