Význam perindoprilu ve snížení kardiovaskulárních příhod u pacientů s revaskularizovaným koronárním řečištěm

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Perkutánní koronární intervence (PCI) či koronární bypass (CABG) se v posledních letech staly naprosto běžnými léčebnými postupy, které podstatnou měrou přispívají ke zlepšení symptomů u pacientů s anginou pectoris. Otázkou však zůstává volba optimální farmakoterapie krátce po takovém výkonu. Klinické studie SOLVD, SAVE, AIRE a TRACE jasně prokázaly výrazně zlepšenou dlouhodobou prognózu pacientů s levostranně sníženou ejekční frakcí léčených inhibitory ACE. Novější studie HOPE a EUROPA tato pozorování potvrzují, a to i u pacientů s normálními hodnotami ejekční frakce. ACC/AHA guidelines pro prevenci IM a úmrtí u pacientů s aterosklerózou a koronárním onemocněním doporučují zvážit podávání inhibitoru ACE u všech těchto pacientů. Nicméně studie QUIET a PEACE, které zahrnuly vysoký podíl pacientů po revaskularizaci (100, resp. 72 %) nepotvrdily prognostický přínos léčby quinaprilem a trandolaprilem. Vzhledem k tomu je velmi cenné jasné potvrzení přínosu léčby inhibitorem ACE perindoprilem v subpopulaci revaskularizovaných pacientů studie EUROPA.

Perkutánní koronární intervence (PCI) či koronární bypass (CABG) se v posledních letech staly naprosto běžnými léčebnými postupy, které podstatnou měrou přispívají ke zlepšení symptomů u pacientů s anginou pectoris. Otázkou však zůstává volba optimální farmakoterapie krátce po takovém výkonu. Klinické studie SOLVD, SAVE, AIRE a TRACE jasně prokázaly výrazně zlepšenou dlouhodobou prognózu pacientů s levostranně sníženou ejekční frakcí léčených inhibitory ACE. Novější studie HOPE a EUROPA tato pozorování potvrzují, a to i u pacientů s normálními hodnotami ejekční frakce. ACC/AHA guidelines pro prevenci IM a úmrtí u pacientů s aterosklerózou a koronárním onemocněním doporučují zvážit podávání inhibitoru ACE u všech těchto pacientů. Nicméně studie QUIET a PEACE, které zahrnuly vysoký podíl pacientů po revaskularizaci (100, resp. 72 %) nepotvrdily prognostický přínos léčby quinaprilem a trandolaprilem. Vzhledem k tomu je velmi cenné jasné potvrzení přínosu léčby inhibitorem ACE perindoprilem v subpopulaci revaskularizovaných pacientů studie EUROPA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky