Aspirin vs clopidogrel a ovlivnění agregability destiček

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Léčebný účinek clopidogrelu je poměrně široce využíván u diabetiků s anamnézou cévní příhody, diskutován je však jeho možný aditivní účinek při současné aplikaci kyseliny acetylsalicylové (ASA). Celkem 70 diabetiků v minulosti již léčených ASA bylo v rámci nedávno provedené klinické studie PLUTO (PLUTO-Diabetes Trial) rozděleno do dvou skupin, z nichž v jedné byli nemocní léčeni kombinací clopidogrelu a ASA a ve druhé ASA samotnou. Zatímco užívání ASA po dobu jednoho měsíce vedlo oproti stavu před léčbou k výraznému poklesu agregace trombocytů indukované kolagenem (p = 0,02), užívání kombinace s clopidogrelem vedlo k výrazné inhibici aktivity destiček hodnocené agregací indukovanou ADP (p = 0,0001), k prodloužení tzv. closure time (času potřebného k úplnému uzavření mikroskopického otvoru v důsledku indukce agregace trombocytů) (p = 0,0003), k výrazně snížené expresivitě adhezivních molekul (p = 0,002) či k poklesu exprese glykoproteinových destičkových receptorů IIb/IIIa (p = 0,0002) apod.

Léčebný účinek clopidogrelu je poměrně široce využíván u diabetiků s anamnézou cévní příhody, diskutován je však jeho možný aditivní účinek při současné aplikaci kyseliny acetylsalicylové (ASA). Celkem 70 diabetiků v minulosti již léčených ASA bylo v rámci nedávno provedené klinické studie PLUTO (PLUTO-Diabetes Trial) rozděleno do dvou skupin, z nichž v jedné byli nemocní léčeni kombinací clopidogrelu a ASA a ve druhé ASA samotnou. Zatímco užívání ASA po dobu jednoho měsíce vedlo oproti stavu před léčbou k výraznému poklesu agregace trombocytů indukované kolagenem (p = 0,02), užívání kombinace s clopidogrelem vedlo k výrazné inhibici aktivity destiček hodnocené agregací indukovanou ADP (p = 0,0001), k prodloužení tzv. closure time (času potřebného k úplnému uzavření mikroskopického otvoru v důsledku indukce agregace trombocytů) (p = 0,0003), k výrazně snížené expresivitě adhezivních molekul (p = 0,002) či k poklesu exprese glykoproteinových destičkových receptorů IIb/IIIa (p = 0,0002) apod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky