Srovnání farmakokinetického a farmakodynamického profilu dlouhodobě působících inzulinových analog glarginu a detemiru u diabetiků 1. typu ve stabilizovaném stavu

Číslo: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum I. interní kliniky FN a LF UK, Plzeň
Článek popisuje výsledky prospektivní randomizované, dvojitě zaslepené, překřížené studie, která si dala za cíl srovnat farmakokinetiku a farmakodynamiku glarginu a detemiru u dobře kompenzovaných diabetiků 1. typu bez vlastní inzulinové produkce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky