Nové údaje o bezpečnosti piroxicamu

Supplementum: 2 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Katarína Hviščová
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha

Souhrn

Nesteroidní antirevmatika (NSA) patří v dnešní době k nejčastěji předepisovaným lékům, a některá z nich jsou i volně prodejná. Jejich dlouhodobé užívání je však spojeno se závažnými nežádoucími účinky, a proto je tato problematika již dlouho zkoumána a diskutována. Nejčastějším a nejzávažnějším problémem je nepochybně jejich gastrointestinální (GI) toxicita, dále pak nežádoucí účinky na kardiovaskulární aparát a ledviny. V oblasti gastrointestinálního traktu (GIT) se může jednat až o potenciálně letální komplikace. Úřad pro potraviny a léčiva USA (FDA – Food and Drug Administration) na základě prospektivních studií odhaduje, že závažné GI komplikace (PUB – perforation, ulceration, bleeding) se vyskytují u 1–2 % pacientů užívajících NSA alespoň 3 měsíce a až u 2–5 % pacientů užívajících NSA minimálně po dobu 1 roku.1 Zatímco toxicitu v horní oblasti GIT řeší koxiby – selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2) nebo kombinace s gastroprotektivními léky (misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy), výskyt nežádoucích účinků v dolní části GIT se od neselektivních NSA zásadně neliší.

Nesteroidní antirevmatika (NSA) patří v dnešní době k nejčastěji předepisovaným lékům, a některá z nich jsou i volně prodejná. Jejich dlouhodobé užívání je však spojeno se závažnými nežádoucími účinky, a proto je tato problematika již dlouho zkoumána a diskutována. Nejčastějším a nejzávažnějším problémem je nepochybně jejich gastrointestinální (GI) toxicita, dále pak nežádoucí účinky na kardiovaskulární aparát a ledviny. V oblasti gastrointestinálního traktu (GIT) se může jednat až o potenciálně letální komplikace. Úřad pro potraviny a léčiva USA (FDA – Food and Drug Administration) na základě prospektivních studií odhaduje, že závažné GI komplikace (PUB – perforation, ulceration, bleeding) se vyskytují u 1–2 % pacientů užívajících NSA alespoň 3 měsíce a až u 2–5 % pacientů užívajících NSA minimálně po dobu 1 roku.1 Zatímco toxicitu v horní oblasti GIT řeší koxiby – selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2) nebo kombinace s gastroprotektivními léky (misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy), výskyt nežádoucích účinků v dolní části GIT se od neselektivních NSA zásadně neliší.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky