Nitrendipin

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.1
MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.2
Autoři - působiště: II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
2 Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno

Souhrn

Nitrendipin je antihypertenzivum, blokátor kalciových kanálů dihydropyridinového typu II. generace. Je indikován k monoterapii i kombinované léčbě hypertenze a jako ostatní dihydropyridiny je účinný také v léčbě anginy pectoris. V České republice je dostupný pod obchodními názvy Baypress, Lusopress, Nitrendipin-Ratiopharm, Nitrepress, Unipres.

Nitrendipin je antihypertenzivum, blokátor kalciových kanálů dihydropyridinového typu II. generace. Je indikován k monoterapii i kombinované léčbě hypertenze a jako ostatní dihydropyridiny je účinný také v léčbě anginy pectoris. V České republice je dostupný pod obchodními názvy Baypress, Lusopress, Nitrendipin-Ratiopharm, Nitrepress, Unipres.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky