Rivaroxaban

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: Trombotické centrum VFN, Praha
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Rivaroxaban (BAY 59-7939) je nová molekula ze skupiny tzv. xabanů. Působí jako přímý, perorálně účinný inhibitor koagulačního faktoru Xa a v klinické praxi se uplatňuje zejména v prevenci a léčbě arteriálních či venózních tromboembolických poruch. Syntetizován byl hlavně jako bezpečnější alternativa k poměrně obtížně predikovatelným účinkům warfarinu, především kvůli vyššímu riziku krvácivých epizod při podávání warfarinu. Svojí účinností a snášenlivostí bývá proto v některých pracích přirovnáván k nízkomolekulárním heparinům, zejména pak enoxaparinu.

Rivaroxaban (BAY 59-7939) je nová molekula ze skupiny tzv. xabanů. Působí jako přímý, perorálně účinný inhibitor koagulačního faktoru Xa a v klinické praxi se uplatňuje zejména v prevenci a léčbě arteriálních či venózních tromboembolických poruch. Syntetizován byl hlavně jako bezpečnější alternativa k poměrně obtížně predikovatelným účinkům warfarinu, především kvůli vyššímu riziku krvácivých epizod při podávání warfarinu. Svojí účinností a snášenlivostí bývá proto v některých pracích přirovnáván k nízkomolekulárním heparinům, zejména pak enoxaparinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky