Formoterol – bezpečnost v léčbě astmatu a CHOPN

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: Oddělení respiračních nemocí, LERYMED spol. s r.o., Praha
Inhalační β2-sympatomimetika (β2-agonisté) s krátkodobým účinkem (short-acting beta-agonists – SABA) patří mezi základní úlevové léky v léčbě astmatu i v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Inhalační β2-sympatomimetika (β2-agonisté) s dlouhodobým účinkem (long- -acting beta-agonists – LABA) patří mezi kontrolující antiastmatika indikovaná k léčbě středně těžkého až těžkého astmatu (stupeň 3 a 4) za podmínky současného podávání s inhalačními kortikosteroidy (IKS) a k léčbě stabilizované CHOPN od středně těžkého stadia (stadium II, III, IV). Problematika léčby β2-agonisty nese s sebou i hledisko jejich bezpečnosti a snášenlivosti. Léčba astmatu fixní kombinací budesonid/formoterol v režimu SMART (kombinace budesonid/formoterol je používána k udržovací a současně i k úlevové léčbě) vyvolala zvýšený zájem o bezpečnost léčby formoterolem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky