Evropská doporučení k očkování proti HPV

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vakcinologie
Autoři: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Autoři - působiště: Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

Souhrn

Nové vakcíny přicházející na trh EU ovlivňují výrazným způsobem očkovací kalendáře jednotlivých zemí a strategii implementace do plošných očkovacích kalendářů. Dne 20. srpna 2006 byla v EU registrována první kvadrivalentní vakcína proti HPV typu 6, 11, 16 a 18 a 24. srpna 2007 byla následována registrací bivalentní vakcíny proti typům 16 a 18. Tyto unikátní vakcíny znamenají skutečný průlom ve vakcinologii, vykazují protinádorový účinek, imunogenitu vyšší než po proběhlé infekci a nízkou reaktogenitu.

Nové vakcíny přicházející na trh EU ovlivňují výrazným způsobem očkovací kalendáře jednotlivých zemí a strategii implementace do plošných očkovacích kalendářů. Dne 20. srpna 2006 byla v EU registrována první kvadrivalentní vakcína proti HPV typu 6, 11, 16 a 18 a 24. srpna 2007 byla následována registrací bivalentní vakcíny proti typům 16 a 18. Tyto unikátní vakcíny znamenají skutečný průlom ve vakcinologii, vykazují protinádorový účinek, imunogenitu vyšší než po proběhlé infekci a nízkou reaktogenitu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky