Místo rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Když jsem byl vyzván k napsání článku o současném postavení rosuvastatinu v léčbě hyperlipoproteinemií (HLP) a dyslipidemií (DLP) v prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO), domníval jsem se, že můj úkol není příliš složitý. Statiny jsou skupina léčivých přípravků, které mají maximální oporu ve výsledcích intervenčních studií, nebo – chceme-li obecněji – podporu medicíny založené na důkazech (EBM – evidence-based medicine). A asi těžko by někdo (kompetitory nevyjímaje) předpokládal, že nejnovější lék skupiny bude vyvíjen tak, aby nedosahoval kvalit svých předchůdců. Takže nejnovější statin všem bez rozdílu!

Když jsem byl vyzván k napsání článku o současném postavení rosuvastatinu v léčbě hyperlipoproteinemií (HLP) a dyslipidemií (DLP) v prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO), domníval jsem se, že můj úkol není příliš složitý. Statiny jsou skupina léčivých přípravků, které mají maximální oporu ve výsledcích intervenčních studií, nebo – chceme-li obecněji – podporu medicíny založené na důkazech (EBM – evidence-based medicine). A asi těžko by někdo (kompetitory nevyjímaje) předpokládal, že nejnovější lék skupiny bude vyvíjen tak, aby nedosahoval kvalit svých předchůdců. Takže nejnovější statin všem bez rozdílu!

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky