Těsná kompenzace glykemie a cévní komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie ADVANCE

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jana Pafčugová
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn

Studie ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) byla navržena s cílem zhodnotit vliv snížení hladiny glykovaného hemoglobinu na hodnotu 6,5 % nebo nižší na výskyt závažných cévních komplikací v rozsáhlé skupině pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu. Ve větvi studie, která byla ukončena v červnu 2007, byl hodnocen vliv snížení krevního tlaku kombinací perindopril/indapamid a výsledky ukázaly snížení rizika závažných cévních komplikací a úmrtí bez ohledu na vstupní hodnotu krevního tlaku. Ve druhé větvi studie ADVANCE bylo cílem porovnání vlivu standardní léčby a intenzivního snižování hyperglykemie léčbou založenou na gliclazidu MR (tablety s řízeným uvolňováním) na snížení rizika cévních komplikací.

Studie ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) byla navržena s cílem zhodnotit vliv snížení hladiny glykovaného hemoglobinu na hodnotu 6,5 % nebo nižší na výskyt závažných cévních komplikací v rozsáhlé skupině pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu. Ve větvi studie, která byla ukončena v červnu 2007, byl hodnocen vliv snížení krevního tlaku kombinací perindopril/indapamid a výsledky ukázaly snížení rizika závažných cévních komplikací a úmrtí bez ohledu na vstupní hodnotu krevního tlaku. Ve druhé větvi studie ADVANCE bylo cílem porovnání vlivu standardní léčby a intenzivního snižování hyperglykemie léčbou založenou na gliclazidu MR (tablety s řízeným uvolňováním) na snížení rizika cévních komplikací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky