Telmisartan, ramipril, nebo jejich kombinace u pacientů s vysokým rizikem vaskulárních příhod – studie ONTARGET

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

V celém spektru dosud provedených randomizovaných kontrolovaných klinických studií s celkovým počtem více než 150 000 nemocných se podařilo poměrně jednoznačně prokázat, že podávání inhibitorů ACE významnou měrou přispívá ke snížení rizika úmrtí, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo akutního srdečního selhání u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční, u pacientů s chronicky selhávajícím srdcem či u diabetiků s vysokým rizikem.

V celém spektru dosud provedených randomizovaných kontrolovaných klinických studií s celkovým počtem více než 150 000 nemocných se podařilo poměrně jednoznačně prokázat, že podávání inhibitorů ACE významnou měrou přispívá ke snížení rizika úmrtí, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo akutního srdečního selhání u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční, u pacientů s chronicky selhávajícím srdcem či u diabetiků s vysokým rizikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky