Nízkomolekulární heparin, bemiparin, u ambulantních pacientů v léčbě a profylaxi žilního tromboembolismu – studie ESFERA

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolismus (VTE) – jakožto zastřešující označení pro hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE) – je zcela běžné kardiovaskulární onemocnění, které se významnou měrou podílí nejen na morbiditě, ale i na mortalitě nemocných. Léčba obvykle spočívá v subkutánním podávání nízkomolekulárního heparinu (LMWH) či intravenózní aplikaci nefrakcionovaného heparinu (UFH). Hlavní výhodou LMWH je především lépe predikovatelná antikoagulační aktivita, a také snazší způsob aplikace. Po iniciální fázi by měli být nemocní převedeni na perorální antikoagulancia, nejčastěji warfarin. Je-li však podání těchto látek z nejrůznějších důvodů kontraindikováno, je na místě zvážit dlouhodobou léčbu právě LMWH, při jejichž podávání – v porovnání s warfarinem – odpadá nutnost monitorování koagulačních parametrů. Bemiparin (Zibor) je nejnovějším zástupcem LMWH, u kterého řada studií prokázala jeho lepší účinnost v porovnání s UFH a navíc i nákladovou efektivitu v léčbě akutní DVT.

Žilní tromboembolismus (VTE) – jakožto zastřešující označení pro hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE) – je zcela běžné kardiovaskulární onemocnění, které se významnou měrou podílí nejen na morbiditě, ale i na mortalitě nemocných. Léčba obvykle spočívá v subkutánním podávání nízkomolekulárního heparinu (LMWH) či intravenózní aplikaci nefrakcionovaného heparinu (UFH). Hlavní výhodou LMWH je především lépe predikovatelná antikoagulační aktivita, a také snazší způsob aplikace. Po iniciální fázi by měli být nemocní převedeni na perorální antikoagulancia, nejčastěji warfarin. Je-li však podání těchto látek z nejrůznějších důvodů kontraindikováno, je na místě zvážit dlouhodobou léčbu právě LMWH, při jejichž podávání – v porovnání s warfarinem – odpadá nutnost monitorování koagulačních parametrů. Bemiparin (Zibor) je nejnovějším zástupcem LMWH, u kterého řada studií prokázala jeho lepší účinnost v porovnání s UFH a navíc i nákladovou efektivitu v léčbě akutní DVT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky