Účinky blokátorů systému renin-angiotenzin na výsledné ukazatele stavu ledvin a celkovou mortalitu u nemocných s diabetickou nefropatií: aktualizovaná metaanalýza

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Na rozdíl od dřívějších studií nejnovější výsledky zpochybňují schopnost blokátorů systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) oddalovat rozvoj diabetické nefropatie. Ve studii řečtí výzkumníci v Soluni hodnotili na základě literární rešerše účinek inhibitorů enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEI – angiotensin-converting enzyme inhibitors) a blokátorů receptorů pro angiotenzin (ARB – angiotensin-receptor blockers) u nemocných s diabetickou nefropatií.

Na rozdíl od dřívějších studií nejnovější výsledky zpochybňují schopnost blokátorů systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) oddalovat rozvoj diabetické nefropatie. Ve studii řečtí výzkumníci v Soluni hodnotili na základě literární rešerše účinek inhibitorů enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEI – angiotensin-converting enzyme inhibitors) a blokátorů receptorů pro angiotenzin (ARB – angiotensin-receptor blockers) u nemocných s diabetickou nefropatií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky