Rimonabant a progrese aterosklerózy

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Abdominální obezita bývá často provázena metabolickými abnormalitami, a tedy i zvýšeným rizikem aterosklerózy. Žádný medikamentózní přístup však nebyl doposud dán do spojitosti se zmenšením obvodu pasu a současně i snížením rizika aterosklerózy. Nově byla v tomto směru testována molekula rimonabantu (antagonista kanabinoidních CB1-receptorů), a to i s ohledem na možné riziko metabolického syndromu. Studie byla koncipována jako multicentrická, randomizovaná a dvojitě zaslepená (n = 676).

Abdominální obezita bývá často provázena metabolickými abnormalitami, a tedy i zvýšeným rizikem aterosklerózy. Žádný medikamentózní přístup však nebyl doposud dán do spojitosti se zmenšením obvodu pasu a současně i snížením rizika aterosklerózy. Nově byla v tomto směru testována molekula rimonabantu (antagonista kanabinoidních CB1-receptorů), a to i s ohledem na možné riziko metabolického syndromu. Studie byla koncipována jako multicentrická, randomizovaná a dvojitě zaslepená (n = 676).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky