Aliskiren s losartanem u diabetu 2. typu a riziko nefropatie

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Aliskiren je nová molekula, která je schopná přímo antagonizovat účinky reninu. Jeho možný nefroprotektivní účinek byl proto testován společně v kombinaci s blokátorem angiotenzinových receptorů losartanem u diabetiků 2. typu v mezinárodní randomizované a dvojitě zaslepené studii (n = 599). Po tříměsíční zabíhací fázi s podáváním losartanu 100 mg/den byli pacienti rozděleni na skupinu, v níž byli léčeni navíc aliskirenem (150 mg/den 1.–3. měsíc; 300 mg 4.–6. měsíc), a skupinu, v níž užívali společně s losartanem placebo. U nemocných ve skupině léčené aliskirenem byl zřejmý pokles poměru albumin : kreatinin v moči o 20 % (95% CI: 9–30; p < 0,001) v porovnání s placebem. Nejméně 50% poklesu bylo dosaženo u 24,7 % pacientů léčených aliskirenem, avšak pouze u 12,5 % nemocných z placebové skupiny (p < 0,001). Pacienti léčení aliskirenem měli na konci studie rovněž mírně nižší hodnoty krevního tlaku, avšak rozdíl mezi oběma skupinami nedosáhl statistické významnosti. Výskyt nežádoucích účinků byl mezi oběma skupinami srovnatelný.

Aliskiren je nová molekula, která je schopná přímo antagonizovat účinky reninu. Jeho možný nefroprotektivní účinek byl proto testován společně v kombinaci s blokátorem angiotenzinových receptorů losartanem u diabetiků 2. typu v mezinárodní randomizované a dvojitě zaslepené studii (n = 599). Po tříměsíční zabíhací fázi s podáváním losartanu 100 mg/den byli pacienti rozděleni na skupinu, v níž byli léčeni navíc aliskirenem (150 mg/den 1.–3. měsíc; 300 mg 4.–6. měsíc), a skupinu, v níž užívali společně s losartanem placebo. U nemocných ve skupině léčené aliskirenem byl zřejmý pokles poměru albumin : kreatinin v moči o 20 % (95% CI: 9–30; p < 0,001) v porovnání s placebem. Nejméně 50% poklesu bylo dosaženo u 24,7 % pacientů léčených aliskirenem, avšak pouze u 12,5 % nemocných z placebové skupiny (p < 0,001). Pacienti léčení aliskirenem měli na konci studie rovněž mírně nižší hodnoty krevního tlaku, avšak rozdíl mezi oběma skupinami nedosáhl statistické významnosti. Výskyt nežádoucích účinků byl mezi oběma skupinami srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky