Kontrola astmatu pravidelnou léčbou – studie GOAL

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Obtížně kontrolovatelné astma je mimo jiné charakterizováno variabilní odpovědí na stávající léčbu. Z recentně uveřejněných výsledků post-hoc analýzy jednoleté klinické studie GOAL (Gaining Optimal Asthma controL; n = 3 421), ve které byl sledován vztah mezi stupněm dosažené účinné kontroly astmatu během step-up fáze a stabilitou takto dosaženého účinku ve fázi udržovací (pomocí kombinace salmeterol/fluticason či fluticasonu), je patrné, že u pacientů, u kterých se podařilo dosáhnout dobré či úplné kontroly astmatu, je tento stav udržen po medián 3, respektive 6 měsíců.

Obtížně kontrolovatelné astma je mimo jiné charakterizováno variabilní odpovědí na stávající léčbu. Z recentně uveřejněných výsledků post-hoc analýzy jednoleté klinické studie GOAL (Gaining Optimal Asthma controL; n = 3 421), ve které byl sledován vztah mezi stupněm dosažené účinné kontroly astmatu během step-up fáze a stabilitou takto dosaženého účinku ve fázi udržovací (pomocí kombinace salmeterol/fluticason či fluticasonu), je patrné, že u pacientů, u kterých se podařilo dosáhnout dobré či úplné kontroly astmatu, je tento stav udržen po medián 3, respektive 6 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky