Montelukast v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Účinnost antagonisty leukotrienových receptorů montelukastu v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy (ICS) v léčbě astmatu byla nedávno podrobena podrobné analýze na základě údajů uveřejněných v renomovaných periodicích. Do metaanalýzy tak byly zahrnuty randomizované kontrolované studie s dobou trvání nejméně 12 týdnů, v nichž byla porovnávána kombinace montelukast/ICS vs ICS, nebo montelukast/ICS vs aktivní léčba/ICS u adolescentů či dospělých s lehkým až středně těžkým astmatem. Ve výsledku bylo hodnoceno 7 studií, z nichž je patrný prospěch přidání montelukastu k běžně podávaným ICS, a to při prakticky srovnatelném bezpečnostním profilu.

Účinnost antagonisty leukotrienových receptorů montelukastu v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy (ICS) v léčbě astmatu byla nedávno podrobena podrobné analýze na základě údajů uveřejněných v renomovaných periodicích. Do metaanalýzy tak byly zahrnuty randomizované kontrolované studie s dobou trvání nejméně 12 týdnů, v nichž byla porovnávána kombinace montelukast/ICS vs ICS, nebo montelukast/ICS vs aktivní léčba/ICS u adolescentů či dospělých s lehkým až středně těžkým astmatem. Ve výsledku bylo hodnoceno 7 studií, z nichž je patrný prospěch přidání montelukastu k běžně podávaným ICS, a to při prakticky srovnatelném bezpečnostním profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky