Laboratorní testy predikují účinnost antihypertenziv – studie GENRES

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Za účelem zvýšit účinnost antihypertenzní léčby je stále častěji uváděna možnost terapie, která by byla pacientovi „šitá na míru“. Autoři finské studie GENRES (n = 208), které se zúčastnili pacienti ve věku 35–60 let se středně těžkou hypertenzí, poukazují na zajímavé laboratorní nálezy, jež korelují s účinkem toho či onoho antihypertenziva. Zjistili tak, že sérová koncentrace vápníku negativně koreluje s léčebnou odpovědí na podání amlodipinu nebo že aktivita reninu v plazmě naopak pozitivně koreluje s odpovědí na losartan a bisoprolol, ale současně negativně koreluje s účinností hydrochlorothiazidu. Dále poukazují např. na nepřímý vztah mezi množstvím sodíku vylučovaného močí a účinností amlodipinu.

Za účelem zvýšit účinnost antihypertenzní léčby je stále častěji uváděna možnost terapie, která by byla pacientovi „šitá na míru“. Autoři finské studie GENRES (n = 208), které se zúčastnili pacienti ve věku 35–60 let se středně těžkou hypertenzí, poukazují na zajímavé laboratorní nálezy, jež korelují s účinkem toho či onoho antihypertenziva. Zjistili tak, že sérová koncentrace vápníku negativně koreluje s léčebnou odpovědí na podání amlodipinu nebo že aktivita reninu v plazmě naopak pozitivně koreluje s odpovědí na losartan a bisoprolol, ale současně negativně koreluje s účinností hydrochlorothiazidu. Dále poukazují např. na nepřímý vztah mezi množstvím sodíku vylučovaného močí a účinností amlodipinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky