Prucaloprid v léčbě těžké chronické zácpy

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Prucaloprid je selektivní agonista serotoninových 5-HT4- -receptorů, jehož účinnost je v posledních letech testována v léčbě dráždivého tračníku či zácpy. V nedávno uveřejněné multicentrické randomizované studii III. fáze klinického zkoušení (n = 620) byla jeho účinnost hodnocena v dávkách 2 či 4 mg/den po dobu 12 týdnů v porovnání s placebem. Výsledky studie ukázaly, že podávání prucalopridu je výrazně účinnější, a to v obou sledovaných dávkách (p < 0,001). Téměř u poloviny pacientů v obou aktivně léčených skupinách (47,3 %, respektive 46,6 %) došlo během tříměsíčního sledování k výraznému zvýšení počtu spontánních stolic, zatímco u nemocných užívajících pouhé placebo tomu bylo pouze u 25,8 % (p < 0,001). Nejčastějším nežádoucím účinkem doprovázejícím léčbu byla bolest hlavy či břicha. Během léčby nebyl pozorován žádný kardiovaskulární nežádoucí účinek.

Prucaloprid je selektivní agonista serotoninových 5-HT4- -receptorů, jehož účinnost je v posledních letech testována v léčbě dráždivého tračníku či zácpy. V nedávno uveřejněné multicentrické randomizované studii III. fáze klinického zkoušení (n = 620) byla jeho účinnost hodnocena v dávkách 2 či 4 mg/den po dobu 12 týdnů v porovnání s placebem. Výsledky studie ukázaly, že podávání prucalopridu je výrazně účinnější, a to v obou sledovaných dávkách (p < 0,001). Téměř u poloviny pacientů v obou aktivně léčených skupinách (47,3 %, respektive 46,6 %) došlo během tříměsíčního sledování k výraznému zvýšení počtu spontánních stolic, zatímco u nemocných užívajících pouhé placebo tomu bylo pouze u 25,8 % (p < 0,001). Nejčastějším nežádoucím účinkem doprovázejícím léčbu byla bolest hlavy či břicha. Během léčby nebyl pozorován žádný kardiovaskulární nežádoucí účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky