Sibutramin plus kombinace verapamil/trandolapril u obézních hypertoniků

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Léčba obézních hypertoniků se mnohdy neobejde bez použití některé látky ze skupiny antiobezitik, jakou je např. sibutramin. Jeho užívání však v poslední době bývá zmiňováno v souvislosti s jeho příznivým vlivem jak na srdeční frekvenci, tak i na výslednou hodnotu krevního tlaku. Do jaké míry jeho podání ovlivní současné podávání antihypertenziv, ukazuje otevřená klinická studie (n = 54), ve které byli nemocní léčeni po dobu 6 měsíců fixní kombinací verapamil/trandolapril 180/2 mg buď samotnou, nebo společně se sibutraminem 10 mg. Signifikantní pokles krevního tlaku bylo možné pozorovat v obou léčených skupinách (p < 0,01 vs stav před zahájením léčby). Zajímavé je, že výraznější pokles se týkal nemocných současně léčených sibutraminem, avšak signifikantního rozdílu bylo dosaženo pouze pro tlak diastolický (p = 0,03). Současně bylo u těchto nemocných zaznamenáno výrazné zlepšení antropometrických parametrů a lipidogramu, a to bez ovlivnění srdeční frekvence.

Léčba obézních hypertoniků se mnohdy neobejde bez použití některé látky ze skupiny antiobezitik, jakou je např. sibutramin. Jeho užívání však v poslední době bývá zmiňováno v souvislosti s jeho příznivým vlivem jak na srdeční frekvenci, tak i na výslednou hodnotu krevního tlaku. Do jaké míry jeho podání ovlivní současné podávání antihypertenziv, ukazuje otevřená klinická studie (n = 54), ve které byli nemocní léčeni po dobu 6 měsíců fixní kombinací verapamil/trandolapril 180/2 mg buď samotnou, nebo společně se sibutraminem 10 mg. Signifikantní pokles krevního tlaku bylo možné pozorovat v obou léčených skupinách (p < 0,01 vs stav před zahájením léčby). Zajímavé je, že výraznější pokles se týkal nemocných současně léčených sibutraminem, avšak signifikantního rozdílu bylo dosaženo pouze pro tlak diastolický (p = 0,03). Současně bylo u těchto nemocných zaznamenáno výrazné zlepšení antropometrických parametrů a lipidogramu, a to bez ovlivnění srdeční frekvence.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky