Dasatinib vyvolává kompletní hematologickou i cytogenetickou odpověď v případě selhání imatinibu u pacientů v blastické krizi chronické myeloidní leukemie

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Blastická krize představuje terminální fázi chronické myeloidní leukemie (CML), charakterizované přítomností postupně aktivované tyrosinkinázy BCR-ABL. Blastická krize přitom může být fenotypově myeloidní (MBC), nebo lymfoidní (LBC), přičemž myeloidní typ postihuje přibližně dvě třetiny nemocných; u některých pacientů může být výsledný obraz kombinací obou předchozích. Prognóza nemocných ve fázi blastické krize zůstává i přes nejmodernější přístupy stále velmi nepříznivá – celkové přežití se obvykle pohybuje v rozmezí 3 až 6 měsíců. Při alogenní transplantaci kmenových buněk je dosaženo remise u méně než 10 % nemocných, a léčba imatinibem vede k hematologické odpovědi nanejvýš u 15 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky