Dasatinib a rychlá hematologická i cytogenetická odpověď u Ph+ pacientů s ALL v případě selhání imatinibu

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Přítomnost philadelphského (Ph) chromosomu představuje nejčastější cytogenetickou aberaci spojenou s akutní lymfoidní leukemií (ALL). Ph chromosom se nachází u přibližně 20 % dospělých pacientů s touto chorobou a je současně velmi podstatným nepříznivým prognostickým ukazatelem. Vzniká reciproční translokací mezi chromosomy 9 a 22, čímž vzniká fúzní BCR-ABL protein s tyrosinkinázovou aktivitou. Pro nemocné s ALL, u kterých byla zjištěna přítomnost Ph chromosomu, je typický mnohem agresivnější průběh onemocnění. Výsledky studií na zvířatech naznačují, že za touto zhoršenou prognózou velmi pravděpodobně budou v pozadí stát ještě další kinázy, a to kinázy rodiny SRC (SFK, LYN, HCK či FGR).

Přítomnost philadelphského (Ph) chromosomu představuje nejčastější cytogenetickou aberaci spojenou s akutní lymfoidní leukemií (ALL). Ph chromosom se nachází u přibližně 20 % dospělých pacientů s touto chorobou a je současně velmi podstatným nepříznivým prognostickým ukazatelem. Vzniká reciproční translokací mezi chromosomy 9 a 22, čímž vzniká fúzní BCR-ABL protein s tyrosinkinázovou aktivitou. Pro nemocné s ALL, u kterých byla zjištěna přítomnost Ph chromosomu, je typický mnohem agresivnější průběh onemocnění. Výsledky studií na zvířatech naznačují, že za touto zhoršenou prognózou velmi pravděpodobně budou v pozadí stát ještě další kinázy, a to kinázy rodiny SRC (SFK, LYN, HCK či FGR).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky