Valsartan a ramipril u hypertoniků s fibrilací síní

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

I navzdory prakticky velmi srovnatelnému hypotenznímu účinku byly valsartan a ramipril účinnější než amlodipin v prevenci nově zjištěných epizod fibrilace síní, přičemž výraznější účinek se týkal valsartanu. Toto zjištění vyplývá z nedávno publikované klinické studie, jíž se zúčastnilo 369 hypertoniků se sinusovým rytmem, avšak nejméně dvěma epizodami fibrilace síní během uplynulých 6 měsíců v osobní anamnéze. Tito pacienti byli posléze léčeni jednou z výše zmíněných látek po dobu jednoho roku za pravidelných kontrol. Zatímco u amlodipinu se rekurence fibrilací vyskytla ve 47,7 %, u ramiprilu tomu bylo pouze ve 27,9 % (p < 0,01 vs amlodipin), a u valsartanu dokonce jen v 16,1 % (p < 0,01 vs amlodipin a p < 0,05 vs ramipril).

I navzdory prakticky velmi srovnatelnému hypotenznímu účinku byly valsartan a ramipril účinnější než amlodipin v prevenci nově zjištěných epizod fibrilace síní, přičemž výraznější účinek se týkal valsartanu. Toto zjištění vyplývá z nedávno publikované klinické studie, jíž se zúčastnilo 369 hypertoniků se sinusovým rytmem, avšak nejméně dvěma epizodami fibrilace síní během uplynulých 6 měsíců v osobní anamnéze. Tito pacienti byli posléze léčeni jednou z výše zmíněných látek po dobu jednoho roku za pravidelných kontrol. Zatímco u amlodipinu se rekurence fibrilací vyskytla ve 47,7 %, u ramiprilu tomu bylo pouze ve 27,9 % (p < 0,01 vs amlodipin), a u valsartanu dokonce jen v 16,1 % (p < 0,01 vs amlodipin a p < 0,05 vs ramipril).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky