Flexibilní vs fixní dávka kombinace budesonid/formoterol a fixní dávka kombinace fluticason/salmeterol

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Mezi flexibilním a fixním dávkováním kombinace budesonid/formoterol není rozdíl s ohledem na kontrolu astmatu či v porovnání s fixní kombinací fluticason/salmeterol. K tomuto zjištění dospěli autoři otevřené multicentrické studie (n = 1 225), v níž byli sledováni nemocní starší 12 let se středně těžkým až těžkým astmatem. Ti byli v rámci studie randomizováni v poměru 2 : 1 k léčbě fixní dávkou kombinace budesonid/formoterol (320/9 mg 2x denně), nebo fixní dávkou kombinace fluticason/salmeterol (250/50 mg 2x denně), jež užívali po dobu jednoho měsíce. Následně byla první skupina rozdělena na dvě podskupiny, v nichž byli pacienti po dobu dalších 6 měsíců opět léčeni kombinací budesonid/formoterol, a to ve fixním, či flexibilním režimu. Veškerá medikace byla pacienty velmi dobře snášena.

Mezi flexibilním a fixním dávkováním kombinace budesonid/formoterol není rozdíl s ohledem na kontrolu astmatu či v porovnání s fixní kombinací fluticason/salmeterol. K tomuto zjištění dospěli autoři otevřené multicentrické studie (n = 1 225), v níž byli sledováni nemocní starší 12 let se středně těžkým až těžkým astmatem. Ti byli v rámci studie randomizováni v poměru 2 : 1 k léčbě fixní dávkou kombinace budesonid/formoterol (320/9 mg 2x denně), nebo fixní dávkou kombinace fluticason/salmeterol (250/50 mg 2x denně), jež užívali po dobu jednoho měsíce. Následně byla první skupina rozdělena na dvě podskupiny, v nichž byli pacienti po dobu dalších 6 měsíců opět léčeni kombinací budesonid/formoterol, a to ve fixním, či flexibilním režimu. Veškerá medikace byla pacienty velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky