Dasatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve fázi akcelerace při selhání léčby imatinibem

Číslo: 4 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Dasatinib je nový perorální multikinázový inhibitor působící proti BCR-ABL a SRC kinázám, jehož účinnost je ve studiích in vitro v porovnání s imatinibem přinejmenším více než 320násobná. Z nových klinických studií je zřejmá nejen jeho účinnost, a to i u nemocných ve všech fázích chronické myeloidní leukemie (CML), kteří již neodpovídají na léčbu imatinibem nebo takovou léčbu špatně snášejí, ale také jeho poměrně vysoká bezpečnost.

Dasatinib je nový perorální multikinázový inhibitor působící proti BCR-ABL a SRC kinázám, jehož účinnost je ve studiích in vitro v porovnání s imatinibem přinejmenším více než 320násobná. Z nových klinických studií je zřejmá nejen jeho účinnost, a to i u nemocných ve všech fázích chronické myeloidní leukemie (CML), kteří již neodpovídají na léčbu imatinibem nebo takovou léčbu špatně snášejí, ale také jeho poměrně vysoká bezpečnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky