Strategie léčby karcinomu ledviny a její vývoj

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Obor: Onkologie
Autoři: Asist. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI
Chih-Yi Liao, BA*
Autoři - působiště: Centrum pro výzkum a léčbu rakoviny, Vanderbilt University, Program léčby renálních nádorů, melanomu a experimentální terapie fáze I, Nashville, Tennessee, USA
*Vanderbilt University Medical School, Nashville, Tennessee, USA

Souhrn

Nedávný posun v léčbě karcinomu ledviny (RCC – renal cell carcinoma) obnovil pohyb na poli onkologie, kde byly ještě před třemi lety terapeutické možnosti vcelku omezené a přinejlepším jen velmi málo účinné. RCC, zejména jeho světlobuněčný podtyp, je významným příkladem toho, jak je možné rozšíření poznatků o molekulární patogenezi úspěšně promítnout do účinnější léčby. Dokončení několika klinických hodnocení s cílenými léčivy vedlo ke změně paradigmatu léčby pokročilého RCC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky