Cetuximab v první linii léčby kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB 1. LF UK, Praha

Souhrn

Hlubší poznání molekulárních principů celého procesu metastazování, principů buněčné komunikace a přenosu signálů přispělo k rozvoji cílené molekulární biologické léčby, využívající přímého zásahu klíčových terčových struktur nádorové buňky – na rozdíl od konvenční chemoterapie, jež působí převážně na proliferující buňky. Předpokladem pro zavedení cílené protinádorové terapie bylo podrobné zmapování celé kaskády nitrobuněčného přenosu signálu, odhalení klíčových cílových struktur a využití všech možností terapeutické intervence. Cílená molekulární biologická léčba („targeted therapy“) vyžaduje přesnou identifikaci terčové struktury na molekulární úrovni.1 Realizačním výstupem pro klinickou praxi je selektivní vyřazení cílové struktury, které vede k zastavení nádorového procesu. Molekulární léky narušují základní signální dráhy, přičemž protinádorového účinku může být dosaženo cílením léčiva nejen proti nádorové buňce, ale také proti buňkám nádorového stromatu. Základními nástroji cílené molekulární biologické léčby jsou monoklonální protilátky a nízkomolekulové jednozásahové nebo vícezásahové tyrosinkinázové inhibitory.

Hlubší poznání molekulárních principů celého procesu metastazování, principů buněčné komunikace a přenosu signálů přispělo k rozvoji cílené molekulární biologické léčby, využívající přímého zásahu klíčových terčových struktur nádorové buňky – na rozdíl od konvenční chemoterapie, jež působí převážně na proliferující buňky. Předpokladem pro zavedení cílené protinádorové terapie bylo podrobné zmapování celé kaskády nitrobuněčného přenosu signálu, odhalení klíčových cílových struktur a využití všech možností terapeutické intervence. Cílená molekulární biologická léčba („targeted therapy“) vyžaduje přesnou identifikaci terčové struktury na molekulární úrovni.1 Realizačním výstupem pro klinickou praxi je selektivní vyřazení cílové struktury, které vede k zastavení nádorového procesu. Molekulární léky narušují základní signální dráhy, přičemž protinádorového účinku může být dosaženo cílením léčiva nejen proti nádorové buňce, ale také proti buňkám nádorového stromatu. Základními nástroji cílené molekulární biologické léčby jsou monoklonální protilátky a nízkomolekulové jednozásahové nebo vícezásahové tyrosinkinázové inhibitory.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky