Trabectedin – nová možnost léčby sarkomů měkkých tkání

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
*Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň

Souhrn

Sarkomy měkkých tkání se v evropských zemích vyskytují s roční incidencí 1–3 případy na 100 000 obyvatel a s mortalitou 0,6–0,8 úmrtí na 100 000 obyvatel. Průměrný věk pacientů je 50 let. Doposud používaná chemoterapie u generalizovaného onemocnění je neuspokojivá. Obvykle se podává doxorubicin, nejčastěji v kombinaci s ifosfamidem. Klinická odpověď dosahuje při této terapii 10–25 % a celková doba přežití je kolem 12 měsíců. Použití této léčby je navíc limitováno významnou toxicitou a častým vznikem rezistence. V současnosti není k dispozici účinná chemoterapie po selhání nebo nesnášenlivosti chemoterapie 1. linie.1 Trabectedin (Yondelis firmy Pharma Mar) je tedy zcela novou možností v terapii tohoto typu nádorového onemocnění bez reálně účinné alternativy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky