Kyselina zoledronová – univerzální adjuvantní léčba hormonálně senzitivního karcinomu prsu?

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň

Souhrn

Většina žen v premenopauze, které onemocní karcinomem prsu, má nádor pozitivní na přítomnost steroidních receptorů (ER, PgR). U těchto nemocných je však samotná adjuvantní hormonální léčba využívána pouze marginálně, a pokud je podána, spočívá v aplikaci tamoxifenu v kombinaci s analogem LH-RH, či bez něho. U premenopauzálních nemocných se nejčastěji využívá, mnohdy nevědomky, supresivní funkce adjuvantní chemoterapie na ovariální činnost a tím navození menolýzy, která bývá občas – a nikoliv neprávem – považována za hlavní oporu účinku adjuvantní chemoterapie. Úloha inhibitorů aromatázy Inhibitory aromatázy prokázaly u postmenopauzálních pacientek přínos oproti do té doby zlatému standardu – tamoxifenu – v léčbě hormonálně senzitivních karcinomů prsu. U premenopauzálních nemocných jsou samozřejmě dostupné údaje o účinnosti této léčby pouze tam, kde byla současně prováděna ovariální suprese analogem LH-RH.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky