Anidulafungin – nové antimykotikum ze skupiny echinokandinů

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jan Haber, CSc.
MUDr. Naďa Mallátová*
MUDr. Ivan Herold, CSc.**
Autoři - působiště: I. interní klinika – hematoonkologie VFN a 1. LF UK, Praha
*Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s.
**ARO, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav

Souhrn

Anidulafungin je širokospektré antimykotikum se systémovým účinkem ze skupiny echinokandinů. Je dostupný pouze v nitrožilní formě. Mechanismus jeho účinku je zcela odlišný než u ostatních skupin antimykotik. Nekompetitivní inhibicí glukansyntetázy blokuje anidulafungin syntézu strukturních glukanů buněčné stěny. U kandid působí fungicidně a u vláknitých hub fungistaticky. Unikátní je také cesta biotransformace – v plazmě dochází ke spontánní degradaci. Lék tak nezatíží renální ani jaterní parenchym, což umožňuje jeho podání i při těžkém renálním nebo jaterním poškození. Není substrátem, inhibitorem ani induktorem enzymatického systému cytochromu P-450 – s tím souvisí jednak možnost kombinovat jej se všemi ostatními skupinami antimykotik, jednak také minimum lékových interakcí. V klinických studiích byla prokázána účinnost anidulafunginu v léčbě invazivní kandidózy a kandidemie, zkušenosti v indikaci invazivní aspergilózy dosud nejsou. Anidulafungin je velmi dobře snášen, nežádoucí účinky jsou vzácné. V současné době je formálně indikován k léčbě invazivní kandidózy a kandidemie u nemocných bez neutropenie ve středně těžkém a těžkém stavu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky